Her blir det nok konferert framdriftsplaner. Ingrid er jo med i FABU også.