Fra venstre:Gunvor (Anita Fristad) kommer hjem på ferie, og nyter beundring hos Ola (Rune Bøen), Olaug (Martha Kjørven) og Martin (Sigurd Holt)