Sikre vinnere var Snekkersvekara. Fra venstre Gustav (Øivind Brenli), Teodor (Odd Evenrud), Valdemar (Tor Bråten) og Aksel (Hans Gudmund Lunder)