Fra venstre: Redaktør Gregersen (Viggo Bråthen) og Lærer Brekkestøl (Jan Reidem)