Fra venstre Redaktør Gregersen og dikter Lundjordet. (Viggo Bråthen og Åge Strand jr.