Hva var det vi sa? 2006

En resirkulert og miljøvennlig lokalrevy

En lokalrevy av og med Lunner Revy- og Teatergruppe
2006

Prosjektansvarlige

Viggo Bråthen, Odd Evenrud, Roar Kalvsjøhagen

Kapellmester

Hans Petter Erstad

Teknisk leder

Hans Gustav Bjønli

Kostymeansvarlig

Bente Hagen

Koreografi

Mette Bråthen

Lyd

Per Øystein Erstad

Lys

Espen Brenli Lars Brenli

Salsjef

Arne Brændhagen

Sufflør

Maj Svenbalrud

Kafeteria

Synøve Iversen

Billettkontor

Viggo Bråthen

Billettutlevering

 Inger Næss, Winnie Evenrud

Program

Roar Kalvsjøhagen

Foto

  Erik Berge

Revyen er skrevet, instruert og iscenesatt av

Fra venstre: Roar Kalvsjøhagen, Odd Evenrud og Viggo Bråthen.

Skuespillere

Bak fra venstre; Mari Lunder, Roar Kalvsjøhagen, Marthe Ohren, Odd Evenrud, Mette Bråthen, Foran: Veggo Bråthen og Betzy Merckoll

H.P. Erstad`s Orkester

Fra venstre: Hans Petter Erstad, Trond Lysenstøen, Jun Villanueva og Iver Oav Erstad

Staben

Foran fra venstre: Espen Brenli Inger Næss, Winnie Evenrud, Bente Hagen, og Synøve Iversen. Bak fra venstre: Jan Peter Lyngstad, Arne Brændhagen, Hans Gustav Bjørnli og Jan Erik Kalvsjøhagen

Synøves Kafè

Synøve Iversen, Mari-Lisa Ulven, Kari Ramsrud, Britt Hvinden, Per Anders Elsrud, Jorun Snellingen Kalvsjøhagen, Inger Berit Hornslien og Winnie Evenrud 

DETTE SKREV AVISENE

I 2006 skrev  avisen Hadeland dette etter premieren
Hadeland
Vellagret-LURT

Oppland Arbeiderblad
Hva var det vi sa?

LURTS styre denne sesongen:

Marthe Ohren (leder)
Synøve Iversen
Stein Haligeir Bang
Arne Brændhagen
Mari Lunder

Vara:

Else Hagen Lyngstad, 

Ole Andre Torp