Far og sønn Meisel, og det er det vel ikke vanskelig å se