Overskrift

30 års jubileum

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klikk her for å legge til din egen tekst og endre på meg. Jeg er en god plass der du kan fortelle din historie og la dine besøkende vite litt mer om deg.

JUBILEUMSHEFTE DEL 1

I forbindelse med 30 årsjubileet satte vi i gang en prosess for å få skrevet en beretning. Jan Reidem tok velvillig utfordringen.

JUBILEUMSHEFTE DEL 2

Viggo Bråthen

Var kveldens hovedtaler

Andreas Ensrud

Varaordføreren hadde med seg et gavekort pålydende 5000 kr

Kjell Sommerstad

Var teatergruppas første leder

Gro Mette Wang

Representerte huseieren og hadde med seg gavekort pålydende kveldens husleie

Anne Kathrine Brodtkorb

Initiativtaker, mangeårig pådriver og æresmedlem

Mari Elisabeth Lunder

Medlem siden oppstarten

Fra avisen Hadeland

Kirsten Jåvold Hagen

Kveldens konfransier

Jan Reidem

Leder av jubileumskomiteen og mannen bak jubileumsberetningen

Liv Kristin Lyngstad

Hadde noen tanker fra den oppvoksende slekt

Roar Kalvsjøhagen

Takket for maten

Blomster

Fra avisen Hadeland

Kristin Friborg

Lokal teaterentusiast som sitter i styret i Norsk Amatørteaterforbund var på plass med blomster fra NATF

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klikk her for å legge til din egen tekst og endre på meg. Jeg er en god plass der du kan fortelle din historie og la dine besøkende vite litt mer om deg.